Ruben Papian ezoterik i life coach.jpg

Ruben Papian odgovara na vaša pitanja vezana za aktuelne teme u svetu. Mini lekcije su kratka video predavanja u kojima Ruben daje objašnjenja i svoje mišljenje na osnovu iskustva i svojih metoda istraživanja. On ima nestandardan pristup svakidašnjim temama i nedoumicama sa kojima se ljudi svakodnevno susreću. Mnogi u njegovim predavanjima pronalaze odgovore i budu podstaknuti na razmišljanje i samostalno razrešavanje eventualnih ličnih problema. 

24. Zvučni dijapazon
 

Kada govorimo, mi u stvari slikamo u prostoru zvučnim dijapazonom. Kakvu ćemo sliku naslikati zavisi od nas samih. Reči nisu samo reči. Kompozicija boja koje koristimo je bezgranična. A najveći deo visoke ezoterije leži u prepoznavanju čoveka i toga kakav zvučni dijapazon njegova struktura pravilno prima.

 • Connect with Ruben Papian on Facebook and follow his events
 • Connect with Ruben Papian on Twitter and follow his new events
 • Subscribe on Ruben Papian YouTube channel and stay tuned to all new upcoming videos
 • Connect with Ruben Papian on Instagram IGTV and follow new events
23. Zvuk i mentalni procesi
 

Dragi prijatelji, ova lekcija nastala je kao odgovor na pitanje jednog gledaoca. Pričaću o zvuku i o tome šta takve vibracije pokreću i kako se mozak ponaša. Doći ćemo zajedno do zaključka da je naš jezik kojim se sporazumevamo kompletno prilagođen jednostavnosti i grubosti svesnih parametara. I mi tako smatramo da smo pametni... 

 • Connect with Ruben Papian on Facebook and follow his events
 • Connect with Ruben Papian on Twitter and follow his new events
 • Subscribe on Ruben Papian YouTube channel and stay tuned to all new upcoming videos
 • Connect with Ruben Papian on Instagram IGTV and follow new events
21. Ljudi ili roboti
 

Dragi prijatelji, danas ću odgovoriti na pitanje o tome da li ljudi, zbog načina života, postaju roboti. Hajde prvo da razumemo šta znači sama reč "robot" i zašto smo počeli da je koristimo u takvom kontekstu u kakvom je koristimo. A imate i dva izbora (figurativno govoreći, naravno): da budete srećan robot ili nesrećan čovek. Birajte i komentarišite, pa da probamo zajedno da vidimo kuda idemo.

 • Connect with Ruben Papian on Facebook and follow his events
 • Connect with Ruben Papian on Twitter and follow his new events
 • Subscribe on Ruben Papian YouTube channel and stay tuned to all new upcoming videos
 • Connect with Ruben Papian on Instagram IGTV and follow new events
Text icon black.png
Poštuj svoj san
Predavanje o snu Ruben Papian.jpg

Vaš organizam je pametan, on još uvek ne sluša doktore. Njemu treba san. A zbog čega organizam traži od vas san? Očigledno je da se tada odvija nekakav proces, nešto se tada dešava i to “nešto” je izuzetno neophodno. Sve tajne se nalaze upravo u onom delu tebe gde tvoje ličnosti nema.

Više o tome >>

 • Connect with Ruben Papian on Facebook and follow his events
 • Connect with Ruben Papian on Twitter and follow his new events
 • Subscribe on Ruben Papian YouTube channel and stay tuned to all new upcoming videos
 • Connect with Ruben Papian on Instagram IGTV and follow new events
22. Robovlasničko društvo
 

Odavno sam rekao da je naša civilizacija visoko razvijeno robovlasničko društvo gde osećaj slobode zavisi od veličine kaveza i pozlaćenosti rešetaka. Videćete tokom ove mini lekcije da se nabrajanjem parametara slobode sigurno stiže do nečega što se zove anarhija. Takođe, sloboda pojednica često podrazumeva ropstvo drugog. I zato, sloboda nije subjektivna. 

 • Connect with Ruben Papian on Facebook and follow his events
 • Connect with Ruben Papian on Twitter and follow his new events
 • Subscribe on Ruben Papian YouTube channel and stay tuned to all new upcoming videos
 • Connect with Ruben Papian on Instagram IGTV and follow new events
20. Religija, molitva i vera
 

Zamislite to ovako: u budućnosti, neće nam trebati hardver kako bismo dobijali signale iz nekog softera ili eterske signale. Sve će biti direktno integrisano u nas. To će biti digitalna religija koja podrazumeva instrukcije za pravilno pozicioniranje, razvoj i korišćenje vere. I, kakve će nam tada biti mogućnosti? Ogromne! Neverovatne! 

 • Connect with Ruben Papian on Facebook and follow his events
 • Connect with Ruben Papian on Twitter and follow his new events
 • Subscribe on Ruben Papian YouTube channel and stay tuned to all new upcoming videos
 • Connect with Ruben Papian on Instagram IGTV and follow new events
19. Religija
 

Hajde da, za početak, odvojimo veru od religije. Vera je ono što nam je priroda dala, to je naša osobina - mi nju svi nosimo u sebi. Kada govorimo o religiji, koliko smo zapravo evoluirali do današnjeg dana i da li uopšte za čovečanstvo postoji nova religija?Čak i ako religija ne evoluira u nešto novo, ljudi neće prestati da traže odgovor za nova stanja koja osećaju duboko unutar sebe.

 • Connect with Ruben Papian on Facebook and follow his events
 • Connect with Ruben Papian on Twitter and follow his new events
 • Subscribe on Ruben Papian YouTube channel and stay tuned to all new upcoming videos
 • Connect with Ruben Papian on Instagram IGTV and follow new events
18. O vakcinaciji
 

Svako traži odgovor na pitanje o vakcinaciji i svako nalazi neko svoje objašnjenje, ali mi i da hoćemo da znamo šta se dešava u procesu vakcinacije ne možemo! Važno je to da dolazi novo doba: doba bio-digitalizacije, koju ću objasniti u ovom predavanju. Sve je sastavni deo budućih promena!

 • Connect with Ruben Papian on Facebook and follow his events
 • Connect with Ruben Papian on Twitter and follow his new events
 • Subscribe on Ruben Papian YouTube channel and stay tuned to all new upcoming videos
 • Connect with Ruben Papian on Instagram IGTV and follow new events
17. Visoka svest (deo 2/2)
 

Umetnost kao forma emocionalnog zadovoljavanja će nestati. Mozak postaje mašina koja može paralelno da radi i pravi nove varijacije. Pojaviće se nova forma popunjavanja realnosti individualnim parametrima - realnost će imati dodatne parametre. Naš put ka formiranju visoke svesti uvod je za formiranje socijalne svesti, tako da će se smisao života apsolutno promeniti.

 • Connect with Ruben Papian on Facebook and follow his events
 • Connect with Ruben Papian on Twitter and follow his new events
 • Subscribe on Ruben Papian YouTube channel and stay tuned to all new upcoming videos
 • Connect with Ruben Papian on Instagram IGTV and follow new events
17. Visoka svest (deo 1/2)
 

Dragi prijatelji, danas nastavljam na temu o Evoluciji čoveka, o promeni u svetu umetnosti, o značaju emocija, ali pričom dolazim i do formiranja drugačije svesti. Čekaju nas nove vrednosti u odnosu na koje će se nova svest formirati. Pogledaćemo zajedno i u dosta daleku budućnost kako bismo videli pravac u kojem se čovečanstvo danas kreće. 

 • Connect with Ruben Papian on Facebook and follow his events
 • Connect with Ruben Papian on Twitter and follow his new events
 • Subscribe on Ruben Papian YouTube channel and stay tuned to all new upcoming videos
 • Connect with Ruben Papian on Instagram IGTV and follow new events
16. Evolucija umetnosti i emocija (deo 2/2)
 

Već sam govorio da su emocije te koje definišu misao čoveka. Do sada, čovek je mislio onako kako se oseća. Ali, evolucija mozga ide napred. Mozak počinje da se ponaša kao buntovnik: "Ja sam hoću da definišem kako se osećam, a ne da mi biologija govori kako treba da se ponašam!" Prve promene će biti vidljive do kraja godine, potreban nam je emocionalni karantin. I ne, ljubav neće spasiti svet. 

 • Connect with Ruben Papian on Facebook and follow his events
 • Connect with Ruben Papian on Twitter and follow his new events
 • Subscribe on Ruben Papian YouTube channel and stay tuned to all new upcoming videos
 • Connect with Ruben Papian on Instagram IGTV and follow new events
16. Evolucija umetnosti i emocija (deo 1/2)
 

Da li na današnji dan, a nakon promena koje doživljavamo u poslednjih godinu dana, imamo ono što se zove konflikt generacija? Nemamo. Upali smo u vakuum. I sat koji je kucao i parametri sutrašnjeg dana će se promeniti i nikada nećemo nastaviti tamo gde smo stali. A sve velike promene se odražavaju na temelje našeg postojanja. 

 • Connect with Ruben Papian on Facebook and follow his events
 • Connect with Ruben Papian on Twitter and follow his new events
 • Subscribe on Ruben Papian YouTube channel and stay tuned to all new upcoming videos
 • Connect with Ruben Papian on Instagram IGTV and follow new events
15. Higijena svesti + VEŽBA
 

Današnja lekcija ima neobičnu kombinaciju reči: Higijena i Svest! Kreativni deo nas biva uskraćen time što se svest inficira informacijama koje dolaze spolja, a higijene nikakve nema. Ostanite sa mnom do kraja emisije i naučite vežbu kojom ćete održavati higijenu svesti. Podmladite svoju svest, dovedite je do nivoa finkcionalnosti!

 • Connect with Ruben Papian on Facebook and follow his events
 • Connect with Ruben Papian on Twitter and follow his new events
 • Subscribe on Ruben Papian YouTube channel and stay tuned to all new upcoming videos
 • Connect with Ruben Papian on Instagram IGTV and follow new events
Text icon black.png
Današnji dan star je 7 ipo godina!
Ruben Papian drži predavanje o mislima i

Ova svest neće sama da se menja. Svest će se boriti protiv svoje promene. Trebalo je da se dogodi eliminacija, ali je ona odložena za neko vreme. Možda će biti neki virus. Bolest odlično radi. Kad ti iznutra pustiš virus, sama bolest i taj virus počnu da modifikuju svest. Sama svest ne kontroliše virus, ona samo dobija novu varijaciju sebe. I to boli.

Više o tome >>

 • Connect with Ruben Papian on Facebook and follow his events
 • Connect with Ruben Papian on Twitter and follow his new events
 • Subscribe on Ruben Papian YouTube channel and stay tuned to all new upcoming videos
 • Connect with Ruben Papian on Instagram IGTV and follow new events
14. Budućnost - drugi deo
 

Sledeća faza je odgovornost društva i njena bio-digitalizacija. Za nekih 10 - 15 godina od danas naša ljudska rasa će se podeliti na određene kategorije. Instituciju porodice čeka raspad, a poslušajte kakav i zašto.

 • Connect with Ruben Papian on Facebook and follow his events
 • Connect with Ruben Papian on Twitter and follow his new events
 • Subscribe on Ruben Papian YouTube channel and stay tuned to all new upcoming videos
 • Connect with Ruben Papian on Instagram IGTV and follow new events
Text icon black.png
Emocije - bez uputstva za upotrebu
Aktuelno Emocije tekst.jpg

Šta će čoveku emocije? Čemu one služe? Mi čeznemo za novim emocijama, nama nepoznatim. Da li sama činjenica što se kod tebe pokrenulo emocionalno stanje znači da ono pripada tebi ili ti pripadaš tom stanju? U ljudskom svetu sve je naopačke! Pozitivne emocije za nas, ljudi moji, to su u stvari negativne emocije. A mi za sve krivimo njih. 

Više o tome >>

 • Connect with Ruben Papian on Facebook and follow his events
 • Connect with Ruben Papian on Twitter and follow his new events
 • Subscribe on Ruben Papian YouTube channel and stay tuned to all new upcoming videos
 • Connect with Ruben Papian on Instagram IGTV and follow new events
13. Budućnost
 

Čovečanstvo se menja! Razumevanje pojma svesti se menja. Kada će biti to vreme da kvalitet prevlada nad kvantitetom? Kako uopšte da razumemo šta je kvalitet u ovo novo digitalno doba? Još puno objašnjenja i saveta čeka vas u ovoj lekciji. Veliki pozdrav, Ruben

 • Connect with Ruben Papian on Facebook and follow his events
 • Connect with Ruben Papian on Twitter and follow his new events
 • Subscribe on Ruben Papian YouTube channel and stay tuned to all new upcoming videos
 • Connect with Ruben Papian on Instagram IGTV and follow new events
12. Sve je ezoterija
 

Naša percepcija, odnosno naš unutrašnji kompjuter, poćeče da performira i da se adaptira ka svom načinu prihvatanja realnosti. Energetsko lečenje će takođe postati digitalno, u smislu promene sagledavanja ljudskog tela i zdravstvenog stanja čoveka.

 • Connect with Ruben Papian on Facebook and follow his events
 • Connect with Ruben Papian on Twitter and follow his new events
 • Subscribe on Ruben Papian YouTube channel and stay tuned to all new upcoming videos
 • Connect with Ruben Papian on Instagram IGTV and follow new events
11. O novcu
 

Svi su danas zabrinuti kako će živeti sutra, da li će imati dovoljno novca. Činjenica je da ljudi manje zarađuju i zato nastupa unutrašnji konflikt koji ima veze sa nestablinošću samog monetarnog sistema. Novac je krv, novac je kiseonik koji je omogućio napredak ove civilizacije i koji i sam doživljava promene u digitalnom svetu.

 • Connect with Ruben Papian on Facebook and follow his events
 • Connect with Ruben Papian on Twitter and follow his new events
 • Subscribe on Ruben Papian YouTube channel and stay tuned to all new upcoming videos
 • Connect with Ruben Papian on Instagram IGTV and follow new events
10. O zdravlju
 

Evo nas u novoj 2021. godini. Odlučio sam da danas pričam o ZDRAVLJU, odnosno o stanju uma koje dovodi do promene našeg zdravstvenog stanja. Kao i uvek, najvažnija je higijena. Poslušajte kakva higijena! 

         

 • Connect with Ruben Papian on Facebook and follow his events
 • Connect with Ruben Papian on Twitter and follow his new events
 • Subscribe on Ruben Papian YouTube channel and stay tuned to all new upcoming videos
 • Connect with Ruben Papian on Instagram IGTV and follow new events
Text icon black.png
Napredak
Aktuelno Napredak tekst.jpg

Gde je ta zlatna sredina gde jedna struktura može sebe da iskaže na najefikasniji način? Svi ljudi žele napredak zato što je svest navikla na reč napredak! Nas su naučili da je pozitivno ako forsiramo sebe da uradimo nešto što do sada nismo tako radili. Međutim, pojesti kilogram mesa, fudbaler koji ima tri noge i drugi primeri nam govore da se to ne smatra napretkom.

Više o tome >>

 • Connect with Ruben Papian on Facebook and follow his events
 • Connect with Ruben Papian on Twitter and follow his new events
 • Subscribe on Ruben Papian YouTube channel and stay tuned to all new upcoming videos
 • Connect with Ruben Papian on Instagram IGTV and follow new events
9. O mogućnostima čoveka
 

Ljudi moji, vrlo je interesanta tema o mogućnostima čoveka, ali složićete se sa mnom nakon odgledanog videa da je još interesantnije otkriti šta ograničava naše mogućnosti. Dao sam i primere iz života kako biste osetili, ne razmislili već osetili, koliko je mogućnost biološkog života na našoj planeti svemoguća i neograničena. Vi ste, dragi svi, neograničeni u svojim mogućnostima. Zato, živite kao Bogovi! 

 • Connect with Ruben Papian on Facebook and follow his events
 • Connect with Ruben Papian on Twitter and follow his new events
 • Subscribe on Ruben Papian YouTube channel and stay tuned to all new upcoming videos
 • Connect with Ruben Papian on Instagram IGTV and follow new events
8. O nadi
 

Odlučio sam da u ovom videu detaljnije pričam o Nadi. Siguran sam da će vas moj potpuno novi i nestandardan način objašnjenja stanja koje neizostavno osetimo svakog dana podstaći na razmišljanje, zaintrigirati možda neki novi pogled i probuditi radoznalost za to kakva nas nada "čeka u budućnosti". 

 • Connect with Ruben Papian on Facebook and follow his events
 • Connect with Ruben Papian on Twitter and follow his new events
 • Subscribe on Ruben Papian YouTube channel and stay tuned to all new upcoming videos
 • Connect with Ruben Papian on Instagram IGTV and follow new events
Text icon black.png
Vera i njene nijanse
Ruben Papian na predavanju o veri. Lekcija se održala u Beogradu i jedna je od mnogih koje je Ruben održao za ljude koji žele da nauče nešto novo, da preispitaju stara ubeđenja i koji vole što se posle svakog ovakgvog okupljanja osećaju veoma pozitivno i ispunjeno.

Da li Bogu treba naša vera, i ako da, šta će mu to? Svako će sada reći: “Ne treba to njemu, nego nama”. Da, on je Bog, on toga ima koliko hoćeš, ako mu zatreba. Zašto bi onda Bog tražio od bilo koga da ima veru? Prosto je, jednostavno pitanje i to je normalno što niko nema odgovora. 

Više o tome >>

 • Connect with Ruben Papian on Facebook and follow his events
 • Connect with Ruben Papian on Twitter and follow his new events
 • Subscribe on Ruben Papian YouTube channel and stay tuned to all new upcoming videos
 • Connect with Ruben Papian on Instagram IGTV and follow new events
7. O postavljanju ciljeva u životu
 

Sada nije vreme za ležernost i razmaženost. Vreme je da se posvetimo sebi, da pogledamo naše kvalitete i kakvi smo iznutra. Na kraju svega ovoga, bićemo novi - dublje ćemo shvatati šta je u životu stvarno važno. Poslušajte savete koje sam dao u ovom videu i dopustite da oni budu smernice u predstojećem vremenu.

 • Connect with Ruben Papian on Facebook and follow his events
 • Connect with Ruben Papian on Twitter and follow his new events
 • Subscribe on Ruben Papian YouTube channel and stay tuned to all new upcoming videos
 • Connect with Ruben Papian on Instagram IGTV and follow new events
6. O novim promenama
 

Ova trenutna situacija u kojoj se čitav svet sada nalazi prouzrokovala je da ljudi budu vrlo osetljivi. Razlog tome je zato što se ličnost svakog čoveka sada menja. Ako želite da napravite korak napred, zaboravite ono što ste bili do sada!

 • Connect with Ruben Papian on Facebook and follow his events
 • Connect with Ruben Papian on Twitter and follow his new events
 • Subscribe on Ruben Papian YouTube channel and stay tuned to all new upcoming videos
 • Connect with Ruben Papian on Instagram IGTV and follow new events
Text icon black.png
Volim onoliko koliko mogu
Ruben Papian održao je još jedno predavanje u Boegradu na temu Greške u svesti. I ovog puta ezoterija je privukla pažnju preko pedeset ljudi koji su sa zadovoljstvom došli da čuju šta je potrebno da promene, kako čovek funkcioniše i da li je nešto moguće promeniti u sebi, u svojoj svesti i svojim emotivnim ponašanjem.

Ja volim jednu ženu. Sada sam sebe pitam: “Da li ja nju dovoljno volim? Možda bih mogao više da je volim?” Gledam je… Ona zaslužuje više ljubavi. Zašto se, kada je ljubav u pitanju, pojavi sila guranja: jao, pa moraš da voliš, budi čovek, zašto da ne, “all you need is love”… 

Ništa nam više ne treba, samo ogromna količina ljubavi - 300gr!

Više o tome >>

 • Connect with Ruben Papian on Facebook and follow his events
 • Connect with Ruben Papian on Twitter and follow his new events
 • Subscribe on Ruben Papian YouTube channel and stay tuned to all new upcoming videos
 • Connect with Ruben Papian on Instagram IGTV and follow new events
5. Društvo i ja
 

Dragi moji, hajde da se zajedno podsetimo kakvi su odnosi među ljudima nekada postojali u društvu , a kakvi su danas. Kako znate da ste u pravu? Svako ima svoju viziju uspeha, zar ne? Šta je za vas važno kada je reč o društvenom moralu i šta za vas predstavlja uspeh? 

 • Connect with Ruben Papian on Facebook and follow his events
 • Connect with Ruben Papian on Twitter and follow his new events
 • Subscribe on Ruben Papian YouTube channel and stay tuned to all new upcoming videos
 • Connect with Ruben Papian on Instagram IGTV and follow new events
4. Ljubav
 

Svi primećuju da su došla teška vremena. Nekako smo i pred praznike postali prisniji, u svojim planovima, očekivanjima; saosećamo jedni sa drugima, poklanjamo sebe! A šta će se dešavati sa ljubavlju u nekoj bližoj budućnosti? Možda ova teška vremena donesu i novu ljubav - INTELIGENTNU ljubav. 

 • Connect with Ruben Papian on Facebook and follow his events
 • Connect with Ruben Papian on Twitter and follow his new events
 • Subscribe on Ruben Papian YouTube channel and stay tuned to all new upcoming videos
 • Connect with Ruben Papian on Instagram IGTV and follow new events
3. O ljudskim vrednostima u doba korone
 

Dragi moji, obzirom da sam dobio puno pitanja u vezi ljudskih vrednosti, odlučio sam da o tome pričam u ovom video obraćanju. Budite dobro! 

 • Connect with Ruben Papian on Facebook and follow his events
 • Connect with Ruben Papian on Twitter and follow his new events
 • Subscribe on Ruben Papian YouTube channel and stay tuned to all new upcoming videos
 • Connect with Ruben Papian on Instagram IGTV and follow new events
2. O ličnosti
 

Jedna zanimljiva mlada osoba mi je postavila pitanje o ličnosti. Hajde zajedno da razumemo šta je to ličnost, kako se ona formira i kako društvo u kojem živimo doživljava nas kao ličnosti. Kao i uvek, pozivam vas da komentarišete i postavljate pitanja.

 • Connect with Ruben Papian on Facebook and follow his events
 • Connect with Ruben Papian on Twitter and follow his new events
 • Subscribe on Ruben Papian YouTube channel and stay tuned to all new upcoming videos
 • Connect with Ruben Papian on Instagram IGTV and follow new events
1. O evoluciji
 

Dragi prijatelji, od danas ću na svaka dva do tri dana postavljati video u kojem ću odgovarati na vaša pitanja. Najinteresantnija i najaktuelnija tema "O evoluciji" i svemu što se trenutno dešava na našoj planeti podstakla me je da danas napravim jedno mini predavanje. 

 • Connect with Ruben Papian on Facebook and follow his events
 • Connect with Ruben Papian on Twitter and follow his new events
 • Subscribe on Ruben Papian YouTube channel and stay tuned to all new upcoming videos
 • Connect with Ruben Papian on Instagram IGTV and follow new events