top of page
TRETMANI

            Više od 35 godina Ruben sarađuje sa ljudima, konstantno im pomaže da dostignu svoje ciljeve, edukuje ih u bilo kom životnom spektru, pomaže pri rešavanju i najtežih zdravstvenih problema. Ljudi koji dolaze kod Rubena traže savete na brojne teme, traže treninge i tretmane, a pošto je svaka osoba drugačija Ruben uvek ima unikatan prilaz svakom čoveku. 

           Segment zdravlja je jako bitan u Rubenovom radu, jer samo zdrav um i zdravo telo može da stvara sutrašnji dan. Svi su čuli za energije, a malo ko zna šta se podrazumeva pod energijom. Spektar energija je ogroman i neograničen. On se deli na tri kategorije: makro, mikro i nano energije. Ceo svet nije ništa drugo nego kombinacija bezgraničnih vibracija koje mi zovemo energija. Razumevanje energetskog sveta omogućava razumevanje svog sopstvenog energetskog sveta i kreiranje makro, mikro ili nano energija svojom biologijom koja može da uđe u rezonancu sa spoljnih svetom ili drugom biologijom. U suštini, proces se ne razlikuje od komunikacije između dva mobilna telefona. Rezonanciju i balansiranje biološkog/energetskog polja mi doživljavamo kao popravljeno zdravstveno stanje. Iz ovakve perspektive, sve je moguće… Ne postoje ograničenja za kreaciju u energetskim poljima. Najveća tajna je znati kako!

        Na pitanje o zdravlju, odnosno o stanju našeg uma i našeg odnosa prema bolesti, Ruben Papian odgovara: "Ako sagledamo pojam bolesti sa aspekta psihologije, kako ona izgleda? Svaki čovek se, podsvesno, plaši bolesti. Tako je “ubačeno” u našu glavu od strane socijalne sredine (industrije) da bismo se non-stop plašili da se ne razbolimo. To je neki vid evolucije za poslednjih 150 godina. Ne isključujem činjenicu da antibiotici i ostali lekovi mogu da pomognu, ali zašto bismo se baš toliko plašili bolesti? Zar naš organizam nije sposoban sam da se regeneriše? Nauka kaže da se svakih sedam godina sve ćelije tela menjaju za nove, a to znači da se naš organizam stalno regeneriše. 

           

            Moje dugogodišnje iskustvo u radu sa ljudima i njihovim zdravstvenim stanjem dovelo me je do razumevanja toga da je prvi i glavni uzrok poremećaja zdravstvenog stanja životna sredina. Tu ne spadaju samo ljudi već celokupno okruženje: mesto u kojem živite, ljudi, vaš stan, boje koje vidite – sve što ulazi u vašu glavu.

           Drugi razlog nastanka bolesti je svest. Svest nije organ već funkcija koja biva kreirana od strane životne okoline. Pitanja i razmišljanja, kao na primer: Šta ako sam se razboleo, šta ako se nešto desi, šta ću onda, Bože, šta da radim – ovo su svesna ubacivanja pitanja u sopstveni mozak i traženje od glave da rešava probleme koji uopšte ne postoje. Naša glava je, neuroni i mozak, zatvoren sistem, što znači da za nju ne postoji “spoljašnjost” ili “realnost”. Šta god da dodje do neurona postaje realnost. Čak i ako kažete “Ma, to je laž”, ovo je takođe realnost za vaš mozak. Mozak obrađuje podatke i ništa ne odbacuje. Svest je ta koja odbacuje ili zadržava podatke – ona filtrira informacije, dopuštajući ili ne dopuštajući da bude inficirana. To znači da kvalitet jedne osobe zavisi od higijene njene/njegove svesti. Najvažnija stvar je higijena svesti; ona ne sme da daje komande da nešto nije u redu unutar organizma, jer ako tako nastavi, onda sigurno ni neće biti u redu. Ako vaš komšija kašlje, to ne znači da ćete se vi razboleti. Logika samo može dovesti do anti-higijene svesti."

bottom of page