top of page

Podpišite se na YouTube kanal

i gledajte sva predavanja

  • YouTube
Šta je život/životni oblici?

Koje su osnovne životne potrebe tela, a koje uma. Kakvi smo iznutra, kakve snage imamo, od čega se čovek sastoji. Ova i brojna druga pitanja zajedno ćemo istražiti tokom ovog predavanja.

Metafizika gena i karakter

Na vrlo zanimljiv način Ruben će nas uvesti u više nego ozbiljnu temu, govoreći o genu i načinu formiranja karaktera čoveka. Kroz ovo predavanje on će uporediti čoveka kakav je bio pre više godina, a kakav će biti kroz neko dalje buduće vreme. Imamo li načina da biramo kakvi ćemo da budemo?

Kako radi planeta Zemlja

Mi živimo na ovoj planeti, ali ipak vrlo malo o njoj znamo. Unutrašnji procesi koji se dešavaju u Zemlji su prosto van dometa naših umova, čak i ako su prethodne generacije provodile čitav život istražujući to pitanje. Hajde da razotkrijemo sve što budemo mogli, zajedno!

Želja, Vera, Nada

Šta je želja, a šta potreba? Šta je instinkt? Kako uopšte radi ljudski mozak u tom stanju koji mi zovemo Nada? Ruben će u ovom predavanju navesti svakoga na odgovor koji će mu biti blizak. Kako promeniti svoje želje, kako razumeti svoju nadu...

Ego and egoizam

Da li bi se kreiranje svog mišljenja moglo nazvati egoizmom? Ili način na koji dolazite do formiranja svog mišljenja nazivate svojim egom? Ako nekom drugom pomažete da dođe do nekog zaključka tako što i sami postajete deo njegovog mišljenja, da li to znači da ste vi u tom slučaju egoisti?

Da li je realnost realna?

Šta je po vašem mišljenju realnost? Da li je to subjektivni doživljaj okolnosti koji se tumači na različite načine? Zajedno ćemo razmotriti sataru izreku da je istina u oku posmatrača i razlučićemo razlike subjektivnih realnosti.

Sve što želite da pitate Rubena

Ovo predavanje nastalo je iz želje ljudi da mogu da postavljaju najrazličitija pitanja, koliko god da ih ima, na različite teme. Ovo je jedno od najzabavnijih Rubenovih predavanja, gde su ljudi iz publike i sami bili ogroman deo predavanja. 

Ko sam Ja?

Pripremite se da vam ovo predavanje, neki od stubova vašeg dosadašnjeg znanja, ali i uverenja, neobičan i zanimljiv čovek, Ruben Papian, uzdrma i natera vas na ponovna preispitivanja i razmišljanja. Iz toga će, svakako, proisteći nešto novo i kvalitetno, a vi – bolji.

bottom of page