top of page
LIFE COACHING

          Postoje dva tipa ljudi: oni koji imaju problema i oni koji ih nemaju. Oni koji imaju probleme, na sve moguće načine traže njihovo rešenje. Oni koji ih nemaju, traže avanturu kako bi ulepšali svoj život. U suštini, svako želi bolje sutra. 

 

        Life coaching je put koji trener treba na najbolji mogući način da osmisli i realizuje kako bi čovek dostigao bolje sutra. Da bi se to postiglo trenerovo razumevanje ljudskog postojanja i životnih vrednosti mora biti mnogo široko. Kakav će biti sutrašnji život tog čoveka zavisi od njegovih ličnih kvaliteta i trenerovog razumevanja upravo tih kvaliteta. 

 

         Life coaching koji postoji u svetu ima standardnu formu koja ne može da bude efikasna za svakog čoveka, jer ljudi nisu isti bez obzira na sličnost problema. Life coaching je umetnost kreiranja sutrašnjeg dana čoveka u skladu sa njegovom ličnošću. Životni trener nije samo životni doktor, već “lični anđeo”. 

  Najčešći problemi povodom kojih se ljudi obraćaju životnom treneru su: 

  • Strah od neuspeha

  • Menjanje starih loših navika i razvijanje novih dobrih

  • Kako postati bolje organizovan

  • Naučiti kako da budeš više pozitivan i optimističan

  • Kako rešiti probleme u odnosima

  • Prelaženje preko psiholoških barijera

  • Nedostatak samopouzdanja/vraćanje samopouzdanja

  • Optimalni načini dolaženja do uspeha

  • Istraživanje uzroka problema, svojih osećanja

  • Prihvatanje odgovornosti za sopstvena dela

           “Pre nego što sam počeo da pohađam Rubenove kurseve moje znanje o tome kako naš um radi i kako je moguće poboljšati njegove performanse bio je praktično nula. Sada sam i više nego svestan da je um jedan perfektan mehanizam. Moja čula, intuicija i um su sada oštri i precizni i sada sve to koristim u svom svakodnevnom životu.”

           “Moja čula, intuicija i um su se jako poboljšali, dobila sam preciznost u radu, tako da vežbe koje mi je Ruben osmislio koristim svaki dan. Sada imam kontrolu nad svojim emocijama, što je meni veoma važno zbog prirode posla kojim se bavim.”

          “Naučio sam kako da radim tretmane primenom energo terapije i oslobodio sam se mnogih zabluda. Naučio sam da energo terapija zahteva poznavanje intuicije, zamišljanja i komunikacije. Moja svest se sada konstantno menja i prilagođava raznim situacijama. Zbog toga sam mnogo efikasniji u bilo čemu što radim.” 

bottom of page